Byggnadsarkitekt, Bostadshus, Husritningar, PBL -
Plan- och bygglagen, Tillbyggnad, Villaarkitekt